Giới thiệu

Trường THCS Bành Trạch được tách ra từ trường PTCS Bành Trạch vào năm 2000 . Trường  được đặt tại trung tâm xã Bành Trạch – Huyện Ba Bể là xã đặc biệt khó khăn có đường quốc lộ 279 đi qua, xã có tổng số dân là 3.212 khẩu, số hộ dân là 713 hộ, chia thành 13 thôn. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 5967,47 ha trong đó diện tích nông nghiệp là 477,74 ha, gồm 5 dân tộc anh em (Tày, Dao, Mông, Nùng, Kinh) cùng sinh sống. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Bành Trạch luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES