Tổ Chức

    C Tuong Họ và tên: Ma Xuân Tường

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ CM:ĐH Ngữ văn

Điện thoại: 0982554135

DSC01462 Họ và tên: Hoàng Thị Hải

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ CM: ĐH Ngữ văn

Điện thoại: 0913989630

DSC01454 Họ và tên:Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chức vụ: Giáo viên – Chủ tich CĐ

Trình độ CM:ĐH Thể chất

Điện thoại: 0977040279

DSC01430 Họ và tên: Đoàn Thị Anh

Chức vụ: Giáo viên – Thư ký HĐ

Trình độ CM: ĐH Anh văn

Điện thoại: 0983804776

DSC01461 Họ và tên: Lê Thị Oanh

Chức vụ: Giáo viên – TTCMKHXH

Trình độ CM:ĐH Sử

Điện thoại: 01688968615

DSC01456 Họ và tên: Lý Thị Phương Thảo

Chức vụ: Giáo viên – TTCMKHTN

Trình độ CM:ĐH Toán

Điện thoại: 0972715725

DSC01413 Họ và tên: Lục Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên – TPT Đội

Trình độ CM:Đh Âm nhạc

Điện thoại: 0985355685